Zodiac Vodka

750ml Bottle

Potato Vodka

Size
  Category
  Vodka
  Brand
  Zodiac
  Zodiac Spirits, Inc.
  ABV
  40% Alcohol
  Country
  Rigby, Idaho
  United States
  Gluten Free
  Gluten Free