Extra Zytnia Vodka

1.75L Bottle

Rye Vodka

Size
  Category
  Vodka
  Brand
  Extra Zytnia
  Stanley Stawski Distributing Co., Inc
  ABV
  40% Alcohol
  Country
  Poland